Notika sporta skolotāju praktiskais seminārs

Novembra izskaņā sporta pedagogi piedalījās praktiskajā seminārā “Balsta kustību aparāta attīstīšanas pamati”, kuru vadīja Una PirktiņaMyFitness grupu nodarbību un personāltrenere, sertificēta TRX grupu nodarbību trenere.

Lektore semināra ievadā iepazīstināja un demonstrēja intervāltreniņa metodi un uzsvēra tās efektifitāti fizisko darbspēju uzlabošanai, pamatojot to ar zinātniskiem pētījumiem.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar efektīvu mobilo tehnoloģiju izmantošanas iespēju sporta nodarbībās, un lejuplādēt mobilo aplikāciju Nike Training. Aplikācija piedāvā dažādu intervāltreniņu metožu pielietojumu vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanā, kā arī izstrādātas nodarbības vai atsevišķus vingrinājumus konkrētām muskuļu grupām, kur lietotājs pats var plānot savu nodarbību, izvēloties piemērotāko vingrojumu bāzi. Pielietojot šo aplikāciju iespējams atvieglot nodarbības sagatavošanās procesu, ieekonomējot gatavošanās laiku.

Nobeigumā, lektore demonstrēja miofasciālās pašmasāžas metodes vingrinājumus muskuļu sāpju mazināšanai, pielietojot tenisa bumbiņu.

Seminārā kopā piedalījās un apliecības saņēma 18 sporta interešu izglītības skolotāji. Metodiskā centra vārdā, izsaku pateicību Rīgas Franču licejam, par atbalstu telpu nodrošināšanā.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, sporta jomas apvienības vadītāja