Noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstāde “Visa mana grezna rota”

RĪGAS MĀKSLAS TELPAS INTRO ZĀLĒ ,Kungu ielā 3, noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Visa mana grezna rota” II kārta. Paldies dalībniekiem par radošajiem darbiem. Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja savus audzēkņus.

Žūrijas pārstāve Baiba Sprance: “Labākie darbi ir tie, kuros redzams paša bērna izpratne un skatījums uz tēmu. Ļoti svarīgi savu ideju ir parādīt tā, lai arī citiem būtu interesanti uz zīmējumu vai objektu skatīties. Visspēcīgāk skatītāju uzrunā darbi, kuros autors spējis ielikt arī emocijas vai izveidojis kompozīciju negaidītā un pārsteidzošā veidā. Mūsu ikdienas dzīvē ir tik daudz līdzīgu lietu, pat savā domāšanā cilvēki bieži lieto vienas un tās pašas shēmas. Taču no mākslas mēs negaidām stereotipus – tai ir jābūt izteiksmīgai un iedvesmojošai – tādai, kas paver cilvēka domāšanu plašāku.”

Rīgas Interešu izgkitības metodiskā centra vadītāja Inga CimiņaPēc žūrijas vērtējuma, II kārtai izvirzīti 162  laureātu  darbi, kas  tika eksponēti Rīgas kultūras iestāžu apvienības Rīgas mākslas telpā. Izstādes košo, bērnu mākslai tik atbilstošo, ar rotaļīguma noti skarto   vizuālo koncepciju izstrādāja un arī ekspozīciju izveidoja māksliniece Ieva Lapiņa. Patiešām lepojamies, ka pašā Rīgas sirdī, līdzās profesionālu mākslinieku darbiem, bija skatāmi mūsu bērnu un jauniešu darbi.  Un gandrīz simbolisku jēgu ieguva fakts,  ka līdzās izstādei “Visa mana grezna rota” bija skatāma mākslinieces Sandras Strēles personālizstāde “Nostalģija”. Sandra Strēle savu ceļu mākslā uzsākusi tieši Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”. Māksliniece intervijā, projekta “Tā daļa manas Rīgas” ietvaros, atzina, ka tieši interešu izglītībā un vasaras nometnēs attīstījies radošums un nostiprinājusies izpratne, ka  gleznošana ir tas ceļš, ko vēlas darīt dzīvē un doties mācīties Latvijas Mākslas akadēmijā.  Paldies visiem skolotājiem, kas gatavoja bērnus šim konkursam, paldies bērniem un jauniešiem par degsmi un pacietību šajā tik steidzīgajā un informācijas pārbagātajā laikmetā, atrod laiku radoši darboties un piedalīties konkursos! Paldies izstādes kuratorēm Vivai Dzenei un Dagnijai Ramanei, Rīgas mākslas telpas projekta koordinatoram Kasparam Ulmanim. Paldies Oskara Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolas tautas deju kolektīvam par pasākuma kuplināšanu!”

Darbu izņemšana no 23. līdz 30.maijam plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona 99, iepriekš sazinoties ar Centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķi Dagniju Ramani, tālrunis 29460028 vai vizuālās mākslas metodiķi Vivu Dzeni tālrunis 27006045.

Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

Foto: Iveta Eihe