Noslēgušies tālākizglītības kursi

Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” notika profesionālās tālākizglītības kursi vizuālās mākslas skolotājiem. Dalībnieki papildināja zināšanas un izpratni par lineāru  zīmējumu un dekoratīvu gleznojumu. Zināšanas tika nostiprinātas ar vingrinājumiem un praktiskiem uzdevumiem.

Lektore Līga Baņķiere, Mg.art