Noslēgušies semināri mūzikas kolektīvu vadītājiem

Visos Rīgas rajonos un priekšpilsētās mūzikas metodiķi organizēja sanāksmes  – seminārus  koru diriģentiem un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem. Sanāksmēs vadītāji atkārtoti tika iepazīstināti ar apgūstamo repertuāru un tika izskatīti konkursu nolikumu projekti, kā arī  bija iespēja redzēt pedagogu labās prakses piemērus un apgūt jaunas zināšanas no pieaicinātajiem lektoriem.

Vidzemes priekšpilsētas sanāksme notika 19.oktobrī Rīgas Franču licejā, kurā lektore Laima Ivule stāstīja un demonstrēja piemērus par balss un elpceļu higiēnu. Sejas, kakla un mēles muskulatūras attīstīšanas vingrinājumus ar interesi mācījās pedagogi, lai tos pielietotu savā darbā. Lekcijā bija ietverti jautājumi par nervu un muskulatūras atslābināšanu, to nozīmi dziedātprasmē.

Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona interešu izglītības mūzikas pedagogi pulcējās  6.novembrī Rīgas Imantas vidusskolā, kur bija iespēja vērot diriģentes Ritas Birzules atklāto nodarbību “Daudzveidīgu metožu pielietojums darbā ar 5.-9. klašu kori, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. Pedagogi iepazinās ar dažādiem diriģentes darba paņēmieniem, strādājot ar a cappella dziesmām, pievēršot uzmanību intonācijai, vokālā toņa veidošanai un dikcijai.

Latgales priekšpilsētas, Centra un Ziemeļu rajona interešu izglītības mūzikas seminārs notika 28.novembrī Rīgas 45.vidusskolas svinību zālē. Arī šeit pedagogiem bija iespēja iepazīties ar Laimas Ivules darba metodēm, kuras viņa ir ieguvusi izglītojoties gan Latvijā, gan Lielbritānijā. L. Ivule pārzina  gan Streļņikovas, gan Body Flex elpošanas tehnikas. Pedagogiem bija iespēja gan praktiski darboties, gan uzdot jautājumus.

Lai visiem veiksmīga gatavošanās skatēm un konkursiem ceļā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

Informāciju sagatavoja: Ieva Apsīte, Latgales priekšpilsētas mūzikas metodiķe

Foto no personīgā arhīva