Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Koncertmeistara kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori un tautas deju kolektīvu, sadarbība ar kolektīva vadītāju.”

30.maijā noslēdzās pedagogu profesionālās kompentences pilnveides kursu programma “Koncertmeistara kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori un tautas deju kolektīvu, sadarbība ar kolektīva vadītāju” divpadsmit stundu apjomā.

25.maijā RKTMC “Mazā ģilde” Baletzālē praktiskās nodarbības vadīja lektores Alvīne Eriņa un Sanita Misika sadarbībā ar Rīgas Domes Kultūras un mākslas centra “Mazā ģilde” Tautas deju ansambli “Dzintariņš.”

Lektores nodarbībās ar dažāda vecuma bērnu un jauniešu vecuma grupām akcentēja koncertmeistara un kolektīva vadītāja prasmi sadarboties. Izsmeļoši atbildēja uz visiem pedagogu jautājumiem un rosināja tos jaunām un radošām idejām maksimāli veiksmīgam un profesionālam mēģinājuma procesam.

26.maijā Rīgas 45.vidusskolā lektors Māris Vitkus izsmeļoši stāstīja par burtu pavadījuma apzīmējumu dažādību un daudzveidību, kā arī, praktiski demonstrējot dažādus piemērus, aicināja ieklausīties harmonijas pasaules krāšņumā.

30.maijā bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” koncertmeistari tikās ar lektorēm Ilzi Arni un Ingu Cimiņu, kas demostrēja koncertmeistara sadarbību ar kori praktiskajā nodarbībā ar Bēnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”  meiteņu kamerkori “Tonika” . Lektores atbildēja uz praksiskiem jautājumiem gan par iestudēšanas procesu, gan koncertatskaņojuma niansēm. Koris strādāja ar atšķirīgu žanru un stila skaņdarbiem – gan tautas mūziku, gan populāro mūziku, gan laikmetīgo kora mūziku. Tika analizētas problēmsituācijas un piedāvāti risinājumi. Kursi noslēdzās ar kopīgu dziesmu, kur korim pievienojās koncertmeistaru koris.

Dažas atsauksmes:

“Paldies par šiem jaukajiem kursiem. Ļoti radoši lektori, fantastiska atmosfēra un bezgala emocionāls kursu noslēgums ar kopīgi dziedātu “Sing Gently”. Ļoti labi sastādīta kursu programma. paldies lektoriem un TDA “Dzintariņš” un korim “Tonika””.

“Ļoti rosinoši un iedvesmojoši. Koncertmeistara loma, specifika atšķirīgos profilos. Paldies par iespēju vērot jomas izcilu profesionāļu darbu tuvplānā”.

Programmu plānojam atkārtot nākamajā mācību gadā.

 

Informāciju sagatavoja Ilona Plūme,
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste.