Noslēgusies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Bērnu tiesību aizsardzība”

2022.gada  5. oktobrī tiešsaistē  noslēdzās Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētā  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Bērnu tiesību aizsardzība”.

Īstenojot programmu aktualizēta izpratne, apzināti labās prakses piemēri, veikta viedokļu apmaiņa, dalīšanās pieredzē par audzināšanas darba nozīmi interešu izglītības programmu realizācijā. Stiprināta dalībnieku kompetence, papildinot viņu zināšanas un prasmes par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Programmas dalībniekiem nosūtīta lektores Ingas Dreimanes prezentācija. No klausītāju iesūtītajām anketām, var secināt, ka prezentācija bija izveidota ļoti labi. Uzteicami, ka slaidos bija tikai būtiskākā informācija, uzskatāma informācija, tie nebija pārblīvēti ar tekstu. Saņemtas 80 izvērtējuma anketas.

MJC “Praktiskās estētikas skola” pedagogs Māris Zakss  iesūtīja izvērstu viedokli par kursu norisi un lektores darbu: “2022.gada 5.oktobrī piedalījos lektores Ingas Dreimanes neklātienes seminārā par tēmu “Bērnu tiesību aizsardzība”. Lai arī lielā mērā jau pazīstams saturs, teorētisko jautājumu konstruktīvs apskats, kas lektores izklāstā, iesaistot semināra dalībniekus, tiek papildināts ar profesionālajā pieredzē uzkrātiem piemēriem, ir ne vien noderīgs obligātajai zināšanu atsvaidzināšanai, bet arī dalībnieku zināšanu lauku paplašinošs un izpratni par rīcības scenārijiem papildinošs. Kā īpaši noderīgu saskatu: lektores dalīšanos ar pieredzē balstītiem, praktiskiem soļiem un padomiem skolas darbiniekiem (kas var būt noderīgi saskarei un komunikācijai ar skolēniem un viņu vecākiem) konfliktu atrisināšanai un problēmsituāciju mazināšanai. Lektores apkopotais un strukturēti izklāstītais saturs, prezentācija un no profesionālās pieredzes iegūti noderīgi piemēri paaugstina skolas darbinieku gatavību un spēju konstruktīvi rīkoties problēmsituāciju risināšanā un bērnu tiesību apdraudējuma gadījumu atpazīšanā un bērnu tiesību aizsardzības atbalstīšanā.”

Šeit  pedagogu īsas atsauksmes, ierosinājumi, ieteikumi:

 • Paldies par labu organizāciju!
 • Brīnišķīga organizācija un kursu kvalitāte!
 • Kvalitatīvi organizēti un vadīti kursi. Paldies!
 • …mazliet “ķērās” audio, bet tas laikam tāpēc, ka daudz dalībnieku
 • Lekcija bija interesanta un bagāta. Viss ļoti interesanti. Mēs bieži piemirstam kā pareizi rīkoties. Visu sakārto pa plauktiem.
 • Labi piepildīta, pārdomāta un piemēriem pilna lekcija!
 • Manuprāt, ļoti labi organizēts seminārs. Lektore stāstīja interesanti, saistoši un praktiski. Paldies!
 • Būtu jauki, ja MC organizētu kursus, kas būtu paredzēti arī interešu izglītības pedagogiem, par aktuālām tēmām – IT, kreativitāte, pašizpausme u.c.
 • Ļoti labi, ka tiek izskatītas aktuālas tēmas, kur dzirdēto informāciju var praktiski pielietot darbā. Svarīgi, lai tas būtu arī turpmāk!
 • Paldies par iespēju noklausīties šāda veida kursu un papildināt savas zināšanas!
 • Paldies, par interesantajiem kursiem. Bija patiesi aktuāli un noderīgi. Paldies arī par pārdomātajām pauzītēm starp lektores stāstījumu.
 • Tālmācība ir ērti tālākizglītības formāts. Liels paldies par lekciju!
 • Paldies par lekciju. Lai mazāk ir sarežģītu dzīves problēmu mums visiem!
 • Liels paldies! Šādā kursā piedalījos pirmo reizi, viss ļoti saprotamā valodā izklāstīts, uztverams un noderīgs.
 • Kursu saturs bija lietderīgs. Bija iespējams saņemt metodiskus ieteikumus, kā rīkoties problemātisko situāciju gadījumos. Paldies!
 • Liels paldies, ka pieaicinājāt tik lielisku un kvalitatīvu lektori! Pateicība un komplimenti Ingai Dreimanei!

Informāciju sagatavoja Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vadītājs Gunārs Antapsons