Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”.

Kursu programma tika īstenota divās dienās 2023. gada 22.un 23. augustā.  Dalībniekiem bija iespēja gūt teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem un tehniskajiem paņēmieniem un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās, kā arī gūt praktiskas iemaņas zīmējot, veidojot radošas kompozīcijas, gatavojot iespiedformas (klišejas).

Kolagrāfijas iespiedformu estampu drukas tika veidotas, izmantojot augstspieduma krāsas uz ūdens bāzes un tipogrāfijas krāsas. Katram bija iespēja veikt atspiedumu ar presi, kā arī izmēģināt izveidot atspiedumu ar citiem instrumentiem.

Kursu dalībnieki apguva un nostiprināja prasmes grafikas tehnikās  un guva jaunas idejas radošai darbībai un mācību uzdevumu izveidei.

Pedagogi ļoti atzinīgi novērtēja lektoru profesionālo darbu, draudzīgo un pozitīvo gaisotni grafikas darbnīcā, kā arī izteica vēlmi turpināt grafikas mākslas tālāku apguvi.

Paldies māksliniecēm Ievai Helmūtei un Indai Kauliņai par radošām nodarbībām, iedvesmojošajiem uzdevumiem, par individuālo pieeju kursu dalībniekiem, kvalitatīvo nodrošinājumu darbu veikšanai un pedagogu izveidoto mākslas darbu rūpīgo, skaisto iesaiņošanu!

Paldies pedagogiem par atsaucību un radošu darbošanos! Paldies par sadarbību!

Foto ieskats kursu norisē: Ieva Helmūte

Informāciju sagatavoja:

Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists