Noslēgušies kursi “Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”

20. un 22. oktobrī Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja kursus “Skatuves kustība, pantomīmas pamati, ielu teātris”, ko vadīja Ina Bērziņa.

Savu atzinumu kursu dalībnieki sniedza pozitīvajā vērtējumā.

Lūk, dažas atsauksmes:

1) “Paldies par praktiskiem piemērime, interesantiem uzdevumiem, kurus pielietošu savā darbā. Ļoti patīkami klausīties profesionālo vadītāju.” Karīna Vuškāne (Rīgas 51. vidusskola)

2) “Liels paldies! Ļoti noderīga katra kursos pavadītā minūte!” Anita Smilga (Rīgas Angļu ģimnāzija)

3) “Liels paldies! Man šie kursi bija ļoti vajadzīgi, jo biju spiesta mācīt priekšmetu 7.kl. visas 35 stundas.” Māra Bidere (S.Žoltoka vidusskola)

4) “Īpaši vērtīgi, ka bija daudz prakses. Ļoti svarīgi saprast savā pieredzē, ka katrs paņēmiens reāli strādā.” Ludmila Markuševa (Rīgas 53. vidusskola)

5) “Paldies! Gribu vēl!” (Beata Bērziņa (Rīgas 84. vidusskola)

Informāciju sagatavoja: Laura Paegle, Teātra mākslas jomas galvenā speciāliste