Noslēgušies kursi “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

“Mēs katru gadu no jauna piedzīvojam Jāņus un Ziemassvētkus, Mārtiņus un Lielo dienu. Tradicionālās kultūras klātbūtne katru gadu no jauna-gan ikdienā, gan svētkos- ir jāaktualizē šajā jomā zinošiem, ieinteresētiem un ar savu pieredzi dalīties gribošiem ļaudīm, bet bērniem jāiepazīst senču pasaules redzējums kopā ar tradīcijas zinātāju- skolotāju-dziedot, dejojot, spēlējoties un uzklausot dažādus stāstus. Katram pašam jāatrod sev piemērotākā forma, kā iepazīt un nonākt dialogā ar tautas tradīcijām.” ( Māra Mellēna)
Šie Māras Mellēnas vārdi izsaka kursu “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola” būtību. Kursi norisinājās 16.,19.,20. un 23. oktobrī. Piedalījās folkloras kopu un tautas deju kolektīvu vadītāji, lai padziļinātu un atjaunotu savas zināšanas tautas tradīcijās, etnogrāfisko deju apguvē un tautas tērpa valkāšanas kultūrā. Iegūtu informāciju par izziņas avotiem, kur meklēt etnogrāfiskos materiālus, kā arī izprast emocionālo inteliģenci un pareizu laika plānošanu.
Paldies lektoriem: Unai Smilgainei, Reinim Druvietim, Mārai Mellēnai, Madlēnai Bratkus, Dacei Circenei, Indrai Filipsonei , Anetei Karlsonei un folkloras kopas “Kokle” vadītājai Dinai Liepai par atbalstu kursu programmas tapšanā un veidošanā.

Paldies devu Dieviņam,
Tas darbiņš nodzīvots;
Dieviņ, līdzi rociņām
Citu darbu padzīvot.

(Latviešu tautas dziesma)

Informāciju sagatvoja: Ineta Bērziņa, tautas deju jomas gelvenā speciāliste