Noslēgušies kursi “Kolektīva vadītāja kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori”

2022. gada 10. un 17. maijā klātienē, bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, norisinājās profesionālās kompetences pilnveides programma “Kolektīva vadītāja kompetences darbā ar vokālo ansambli, kori”.

Programmā piedalījās Rīgas pilsētas vokālo ansambļu vadītāji, koru diriģenti un koncertmeistari. Programmā Rīgas pilsētas vokālo ansambļu vadītāji un koru diriģenti apguva dažādas profesionāli aktuālas tēmas interešu izglītības programmas īstenošanas papildināšanai un tās dažādošanai. Programmu vadīja trīs pieredzējuši lektori: Inga Cipe, Inese Romancāne, Irīna Mihailovska.

Lektore Irīna Mihailovska lekcijā izsmeļoši stāstīja par vokālā ansambļa un kora repertuāru, sarežģītas mūzikas iestudēšanas metodēm, improvizāciju un aranžijām, to veidošanas iespējām. Dziesmu pārlikumi dažādiem sastāviem – viendabīgiem, neviendabīgiem. Nošu raksta vienkāršošana, problēmsituāciju risinājumi.

Inese Romancāne praktiskajā daļā rādīja un arī praktiski pielietoja metodes un palīglīdzekļus  ērtas, skanīgas, plūstošas, spožas skaņas meklējumos. Vecuma īpatnības, dikcijas un citu problēmu risinājumi.

Inga Cipe radoši iedvesmoja visus mūzikas pedagogus stāstot, kā veidot pasākumu – no iedvesmas līdz pasākumam. Kritēriji, nosacījumi, pozīcijas veiksmīgam pasākumam, runāja par kultūru Latvijā,  pašsaglabāšanās iespējām un tās nepieciešamību.

Kursu programmas atkārojums plānots 2022./2023. mācību gadā.