Noslēgušies kursi diriģentiem un mazo mūzikas kolektīvu vadītājiem

img-20161027-wa0002Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs no 24.-27.oktobrim rīkoja vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu un mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursus. Kursi notika 2 grupās paralēli. Mazo mūzikas kolektīvu vadītāju grupā kursu programmu apguva 21 pedagogs, diriģentu grupā 26 koru diriģenti.

Mazo mūzikas kolektīvu vadītāju kursos lekcijas lasīja sitamo instrumentu speciālists Kaspars Kurdeko par tēmu “Laika izpratne ritmiskā mūzikā. Ritmikas izpratne, ritma internalizācija ritmiskās mūzikas kontekstā”. Latvian Voices dalībniece, vadītāja Laura Jēkabsone lasīja lekciju ” A cappella žanrs un tā daudzveidība pasaules mūzikas kontekstā. Iedziedāšanās kā palīglīdzeklis ansambļa dziedāšanas tehnikas attīstībā, pēc Latvian Voices metodes”, kā arī vadīja praktisko nodarbību – a cappella skaņdarba iestudēšana. Antra Dreģe lasīja lekciju: “Logopēdiski vingrinājumi. Darbs ar repertuāru. Ansambļu veidošana, skanējums, stilistika, vokālie paņēmieni”. Gunta Stade ar meistarklasi un individuālu vokālo darbu ar bērniem dalījās savā pieredzē, stāstot, kā izdodas sasniegt lieliskus rezultātus darbā ar bērnu ansambli. Valts Pūce dalījās pieredzē par vokāli- instrumentālo ansambļu veidošanu, skaņdarbu aranžēšanu.  Logopēde Eva Puriņa stāstīja un izglītoja par logopēdijas jautājumiem, kas skar ikdienā katru kolektīva vadītāju, kas strādā ar bērniem. Agnese Fjodorova dalījās pieredzē par dažādu interaktīvu mācību formu pielietojumu mūzikas mācīšanas vai apguves procesā, par dažādu prezentāciju veidošanu un nošu rakstīšanas iespējām. Tika uzlabotas dalībnieku datorprasmes, bija iespēja strādāt digitālajā Samsung klasē ar planšetēm. Kursi noslēdzās ar izcilu, redzesloku paplašinošu dienu Valda Muktupāvela vadībā. Varējām uzzināt vairāk par visdažādāko kultūru mūzikas daudzveidību, latviešu tautas mūzikas instrumentu lietojumu senatnē un mūsdienās, kā arī tiem, kuriem izdevās, bija iespēja apgūt virstoņu vai kā teica V.Muktupāvels – daļtoņu dziedāšanu.

Daļa no lektoriem – Kaspars Kurdeko, Eva Puriņa, Antra Dreģe, Valdis Muktupāvels, Agnese Fjodorova lasīja lekcijas un vadīja meistarklases abās kursu grupās, bet diriģentu profesionālās kompetences uzlabot līdzēja arī Jānis Baltiņš un Ivars Cinkuss, runājot par diriģentiem specifiski svarīgām tēmām – diriģēšanas tehnika, dažādu svešvalodu lietojums un fonētika koru priekšnesumā, mēģinājuma procesa analīze, kā padarīt lietderīgu katru minūti darbā ar koru dziedātājiem u.c.

Saņemot kursu norises izvērtējumu un apkopojot kolektīvu vadītāju viedokļus, nav neviena neapmierinoša vērtējuma, 5 anketās parādās vērtējums apmierinoši. Visvairāk šis vērtējums parādās sadaļā par pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējām pašu dalībnieku starpā. Šim noteikti pievērsīsim uzmanību nākotnē, kaut arī jāpiebilst, ka tieši šajā jautājumā kāds no kursu dalībniekiem ir rakstījis, ka skolotāji paši neprot vai negrib izteikties un arī uzklausīt citu viedokli. Jūtu, ka šī ir tieši skolotāju auditorijas specifika, kad esam pieraduši mācīt citus, bet ne vienmēr esam gatavi sadzirdēt savādāku viedokli vai apgūt ko jaunu. Tāpat par lekcijām, kas saistītas ar ritmu, anketās ir kardināli pretēji viedokļi. Acīmredzami tas, ko vieni ņem pretī, uztver un ar sajūsmu arī pielieto, citiem šķiet lieks un nevajadzīgs. Lielākajā daļā anketu izcili novērtētas ir Valda Muktupāvela, Antras Dreģes, Ivara Cinkusa, Agneses Fjodorovas, Evas Puriņas un Lauras Jēkabsones lekcijas. Šos lektorus diriģenti un ansambļu vadītāji būtu gatavi klausīties atkal.

Tāpat šajos kursos diriģentu grupai bija mazākas vokālā darba pieredzes apmaiņas iespējas, ko noteikti jāpilnveido un jāpaplašina nākošajos kursos. Ir vēlēšanās, īpaši jaunajiem kolēģiem, apgūt skatuves etiķeti, gūt ierosmes koru tērpu izvēlei un vizuālajam kora izskatam. Apgūstot datorprogrammas, īpašu uzmanību pievērst mūzikas pavadījumu, dažādu partitūru veidošanai. Izveidot kursu par vienkāršu mūzikas instrumentu veidošanu, pagatavošanu. Aicināt labāko kolektīvu vadītājus, ko centāmies darīt arī šoreiz. To noteikti turpināsim. Runāt par laikmetīgās kora mūzikas izpildījuma dažādiem elementiem.

Vienmēr aktuāla tēma- darbs ar “rūcējiem”. Kursu dalībnieki vēlētos, lai Ivars Cinkuss māca vēl arī citu valodu izrunu (šoreiz bija itāļu, latīņu, angļu, vācu, franču valodas). Diriģenti vēlētos, lai runātu par tēmām – skolām piemērota mūsdienu kora literatūras atlase, dažādu stilu interpretācija, mūsdienu mūzikas analīze. Ne tikai par dziedāšanu, bet par balss kopšanu un saglabāšanu arī pašam. Vairāk prakses. Kā strādāt ar dažādu vecumposmu bērniem vienlaicīgi, veicinot sadarbību. Balss mutācijas periodi zēniem, meitenēm. Aktiermeistarība. Šīs ir tēmas, kuras šie kolektīvu vadītāji gribētu dzirdēt nākotnē. Centīsimies iespēju robežās to ņemt vērā.

Vēl tikai kāds neliels komentārs no kursu organizētāja viedokļa: Tad, kad tiek veidota kursu programma, mēs, metodiķi, cenšamies programmu sabalansēt un centīsimies arī nākotnē tā, lai tajā būtu gan teorija, gan prakse, gan dažādas personības, daudzveidība, vērtīga un izmantojama pieredze. Tāpēc šie ir lielie 36 stundu kursi. Tomēr, ja dalībnieks atnāk, noklausās ievadu, kas biežāk ir teorētisks, parakstās un aiziet, bet vēlāk žēlojas, ka prakses par maz, nevaram to uztvert nopietni. Šādos gadījumos ir no malas skaidri redzams, ka šiem vadītājiem arī savos kolektīvos ir problēmas gan ar bērnu disciplinētību, gan darba kvalitāti, jo pa īstam neko jaunu jau kursos nav ieguvuši. Mūsu bērni un mūsu kolektīvi ir mūsu spogulis, tāpēc mums katram ir jādara tas labākais, ko spējam konkrētajā brīdī. Lai mums visiem laba veselība un radoši, brīnišķīgi sasniegumi!

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas metodiskās apvienības vadītāja Inta Godiņa