Noslēgušies kursi “Dažādu formu apsveikuma kartīšu un telpisku dekoru izgatavošanas tehnoloģijas principi un stili”

No 16.- 19. maijam Radošās darbnīcas galerijā „Lolitas skapis” notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai”. Kursu tēma – Dažādu formu apsveikuma kartīšu  un  telpisku  dekoru  izgatavošanas tehnoloģijas principi un stili.

Kursu klausītājas guva ieskatu papīra dizaina stilu  vēsturē un daudzveidībā, pielietojamiem materiāliem un aksesuāriem. Nodarbību praktiskajā daļā apguva apsveikuma kartīšu locījumu veidus, rotāšanas elementu izgatavošanu un telpisku papīra dekoru izveidi un rotāšanu ar lentām un papīra elementiem.

Lektores Lolita Sīmane un Inese Semjonova.