Noslēgusies 48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2020”

10. februārī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā noslēdzās 48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2020”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU. Atsaucoties šim aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2020” tika izvēlēta tēma “AINAVA” . Kopumā tika saņemts 1321 darbs no 54 Latvijas novadiem. Pēc vērtēšanas komisijas lēmuma 230 darbi tika atzīti par Latvijas laureātiem un tika eksponēti izstādē “AINAVA”. Jau 12. februārī darbi uzsāks ceļu uz Čehijas pilsētu Lidici, kur tos vērtēs starptautiskā žūrija.
Priecājamies, ka apbalvošanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Čehijas republikas vēstniece Latvijā Jana Hinkova un vēstniecības pārstāvis Māris Delveris, lai pasniegtu vēstniecības simpātiju balvas.
Paldies par klātbūtni Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktorei Agrai Bērziņai, kas teica iedvesmojošus vārdus un aicināja visus tikties arī vasarā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Īpašu noskaņu radīja Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopa “Kokle” un viņu vadītāja Dina Liepa, izdzīvojot dziesmuspēli piecās ainavās “Tur man mūžam neapnika”.
Paldies par darbu žūrijai – Aretai Raudzepai, Indrai Laurai Lazdiņai, Dacei Timulei, Dagnijai Ramanei, Ilzei Rimicānei. Projekta koordinatorēm Sandrai Miezei un Elitai Kalnačai. Paldies par atbalstu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam. Paldies par sadarbību Latvijas Uuniversitātes Zinātņu mājai un personīgi Vinetai Mihaļčukai.
Paldies visiem skolotājiem, bērniem un jauniešiem par radošumu. Lai veicas konkursā Čehijā!

 

Foto: Roberts Blaubuks