Noslēgusies 45. Starptautiskā bērnu māksla konkursa „Lidice 2017” Latvijas kārta

UNESCO 2017.gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu, tāpēc 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2017” ir veltīts tēmai „Ceļojumi”. Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.

Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi. Laureātu darbu izstāde būs apskatāma no 2017.gada 1.februāra līdz 16.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.

LAUREĀTU (skat. sarakstu) apbalvošana notiks 2017.gada 16.februārī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.

Sveicam laureātus un viņu pedagogus!

Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2017.gada 3.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķi Dagniju Ramani pa tālr. 29460028 vai 27006053. Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

Vairāk informācijas: Areta Raudzepa, projekta koordinatore, tālr.67350810