Noslēgušās zēnu koru un 5.-9. klašu un vidusskolas meiteņu koru skates

No 4. līdz 6. aprīlim Rīgā notika zēnu koru un 5.-9. klašu un vidusskolas meiteņu koru skate.

PROTOKOLS