Noslēgušās semināra nodarbības – metodiskā materiāla ”Burti dārzā” pielietošana praktiskā darbā

Semināra nodarbībās autore Dace Putāne, iepazīstināja ar jauno grāmatu – metodisko izstrādni “Burti dārzā”, tās pielietošanu darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Katrs semināra dalībnieks ieguva grāmatu “Burti dārzā” un idejas kā strādāt lasītprasmes attīšanā ar bērniem, kuriem ir izteikta vizuālā atmiņa.

Semināra pirmajā daļā skolotāji diskutēja par valodas attīstību, tās nozīmi šīsdienas jauno cilvēku attīstībā.

Izcilais valodnieks Zeltmatis ir teicis:  “Skaņu īpatnības ir tā smarža, kas atklāj ikvienas valodas skaņu daiļumu. Tādēļ katrai valodai jācenšas šīs īpatnības glabāt un paturēt, lai uzturētu valodu dzīvu. Ja šī smarža zem svešu valodu iespaida tiek nomākta, tad valoda, pieņemdama šīs iespaidojošās valodas īpašības, zaudē savas skaņas skaņu īpatnības un iegūst citu raksturu. Tādā ceļā simtiem valodu ir pārveidojušās un pat galīgi iznīkušas. Ikvienai tautai, kam mīļa savas valodas pastāvēšana, jāaizsargā to no svešu valodu iespaida un jākopj savas valodas pareizizruna.”

Veicot dažādus intonāciju vingrinājumus, skolotājas attīstīja savu un citu izteiksmes formu emociju nokrāsu atpazīšanu.

Izmantojot dabīgos augus, augu enciklopēdijas, iepazina dārzeņus, ogas, ziedus, to konstrukciju, garšu un smaržu.

Semināra noslēguma daļā, skolotājiem bija iespēja, zīmējot ar ūdenskrāsām, izveidot visu skaņu simboliem atbilstošu toni, ko izmantot vārdu veidošanā un dažādu variāciju spēļu izveidē.

Pateicība visiem semināra dalībniekiem, kuri droši izgaršoja, izsmaržoja, izkrāsoja visus burtiņus!