Noslēdzies XI Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas! Dziedāsim!” Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu zēnu koru II kārtas konkurss

27.aprīlī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā noslēdzās  XI Latvijas zēnu koru salidojuma konkursa II  kārta, kuru organizēja Rīgas Interešu izglītbas metodiskais centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.  Konkursā kori atskaņoja trīs dziesmas: obligāto a cappella dziesmu  – latviešu tautasdziesmu Ēvalda Siliņa apdarē “Dancot gāju ar meitām” vai latviešu tautasdziesmu Jāņa Branta apdarē “Rīgas puikas tiltu taisa”, kuru izloze norisinājās 18.aprīlī, izlozes dziesmu no salidojuma repertuāra krājuma un izvēles dziesmu.

Konkurs vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta vērtēšanas komisija:

Gints Ceplenieks – Profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālo Mākslu vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas vadītājs, kordiriģents un XI Latvijas zēnu koru salidojuma mākslinieciskais vadītājs, Vispārējo latviešu dziesmu svētku un Latvijas Skolu jaunatnes svētku virsdiriģents;

Mārtiņš Klišāns – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, Rīgas Doma kora skolas zēnu kora diriģents, Vispārējo latviešu dziesmu svētku un Latvijas Skolu jaunatnes svētku virsdiriģents;

Arvīds Platpers – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors, kordiriģents, Vispārējo latviešu dziesmu svētku un Latvijas Skolu jaunatnes svētku virsdiriģents;

Antra Strikaite – projekta vadītāja, diriģente.

Konkursa II kārtas rezultāti pieejami ŠEIT

Priecājamies, ka visi kori izvrzītī dalībai salidojumā Cēsīs!

Paldies Rīgas Centra humanitārās vidusskolas administrācijai par veiksmīgu sadarbību konkursa organizēšanā. Paldies Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra komandai  – galvenajai speciālistei Ilonai Plūmei, Centra un Ziemeļu rajona koordinatorei Kristīnei Lāriņai, Kurzemas rajona un Zemgales priekšpilsētas koordinatorei Aldai Bēvaldei un video opperatoram Oskaram Vainauskam.

Konkursa I un II kārtas video ierakstus koru diriģenti var saņemt, sazinoties ar galveno speciālisti Ilonu Plūmi pa e-pastu iplume3@edu.riga.lv.

Īpašais paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par finansiālu atbalstu Rīgas zēnu koru dalībai XI Latvijas zēnu koru salidojumā “Puikas! Dziedāsim!”

Informāciju sagatavoja Inga Cimiņa