Noslēdzies XI Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas! Dziedāsim!” Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu zēnu koru 1. kārtas konkurss

Noslēdzies XI Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas! Dziedāsim!” Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu zēnu koru  1. kārtas konkurss (turpmāk – Konkurss) .
Rīgas puikas dzied braši un vareni! Visi kolektīvi tiek izvirzīti zēnu koru konkursa 2. kārtai, kas notiks  2023. gada 27. aprīlī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, Krišjāņa barona ielā 97 a.
Korus uzmanīgi klausījās un vērtēja vērtēšanas komisija:
  • Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs –  XI Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas! Dziedāsim!” mākslinieciskais vadītājs, diriģents Gints Ceplenieks,
  • Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste koru mūzikas jomā, diriģente  Ilona Plūme,
  • Rīgas Interšu izglītības metodiskā centra vadītāja, diriģente Inga Cimiņa.
Paldies par ieguldīto darbu visiem dalībniekiem, viņu skolotājiem, koncertmeistariem!
Konkursa I kārtas rezultāti:
Inormāciju sagatavoja Ilona Plūme