Noslēdzies vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Rīgas novadā

3. martā Bērnu un jauniešu centrā  “Altona”  skanīgajā  zālē no rīta līdz vakaram varēja dzirdēt daudz bērnu balsis –   430 dalībnieki no 23 Rīgas izglītības, interešu izglītības un kultūras iestādēm sacentās vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.  Dalībniekus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota žūrija. Visi kolektīvu vadītāji saņēma  dziedāšanas grāmatu “ Lai balstiņas tālu skan ! “ un  visi dalībnieki cienājās ar sieriņu “Kārums”, kurus bija sarūpējis Valsts izglītības satura centrs . Labākie kolektīvi  tika apbalvoti  ar grāmatām, kuras bija sagādājis Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs.

Ar rezultātiem var iepazīties sadaļā “Protokoli”.

Informāciju sagatavoja:

BJC “Altona” izglītības metodiķe Dzintra Kņaze