Noslēdzies V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”

Valsts izglītības satura centrs reizi piecos gados rīko Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu. 1997. un 2002. gadā festivāls notika Rīgā, 2007.gadā – Siguldā, bet 2012.gadā – Mazsalacā. Šogad tas norisinājās Bauskā. Festivālā piedalījās 115 dažāda vecuma dalībnieki: 92 audzēkņi un 23 skolotāji/pavadošās personas no 15 Rīgas izglītības iestādēm.

Festivāla programma bija plaša: dalībnieki varēja piedalīties darbnīcās Bauskas bērnu un jauniešu centra telpās un pagalmā, kā arī Rātslaukumā; tērpu finālskatē – Bauskas Kultūras namā un tērpu parādē Bauskas pilī; svētku gājienā, kurā Rīgas delegācija atsķīrās ar pārdomātu gājiena noformējuma vizuālo risinājumu, saņemot apkārtējo svētku dalībnieku un viesu atzinīgu novērtējumu. Gājiens virzījās no Rātslaukuma līdz Pilskalna estrādei, kur 1.jūnija vakarā notika koncerts “Kašera sapņu fabrika toņos un pustoņos”.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstādē – konkursā “Latvijas toņi un pustoņi’’ ir ap 400 darbiem, kas raksturo Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali un Rīgu. Rīgu pārstāv 69 darbi ( II kārtas I un II pakāpes laureātu darbi).

Mūsu sasniegumi.

Prieks, ka no konkursa III kārtas 63 laureātu darbiem esam ieguvuši 4 – I pakāpes diplomus, 10 – II pakāpes diplomus un 2 – III pakāpes diplomus.

Konkursa I. pakāpes diplomus ieguva:

  • BJC “Laimīte” keramikas pulciņa kopdarbs (pedagogs Inese Brants),
  • BJC “Mīlgrāvis”audzēkne Ketija Roberta Ozoliņa (pedagogs Ingrīda Irbe),
  • Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” vilnas veltnēšanas kopdarbs (pedagogs Signe Žeļezņaka) ,
  • Bērnu un jauniešu vides izglītības centra ”Rīgas Dabaszinību skolas” audzēkne Betija Zemīte (pedagogs Viola Rogule).

Visu vasaru līdz 9. septembrim ir skatāma vizuālās un vizuāli plasiskās mākslas laureātu darbu izstāde – izstāžu zālē Katoļu ielā 1.

Tērpu skatēs 1. un 2. jūnijā piedalījās 11 mākslinieciski augstvērtīgas tērpu kolekcijas no dažādām Rīgas izglītības iestādēm: BJC “Mīlgrāvis”un Rīgas 28.vidusskolas (pedagogs Vija Liepa), Rīnūžu vidusskolas (pedagogi Sofija Kaļiņina un Tatjana Suhanova) BJC „Rīgas Skolēnu pils” (pedagogi Elga Šmite un Antra Žīgure), BJC „Altona” (pedagogi Jolanta Šalvīte un Solvita Nagle), BJC „Bolderāja” (pedagogs Aiva Dasmane),  Rīgas Internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem (pedagogi Raita Stepāne un Laura Stepāne) un Pamatskolas „Rīdze” (pedagogs Ilze Paseka).