Noslēdzies seminārs mūzikas kolektīvu vadītājiem

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 23. janvārī  Rīgas 45.vidusskolā norisinājās seminārs   Centra un Ziemieļu rajonu un Latgales priekšpilsētas izglītības iestāžu koru un vokālo ansambļu vadītājiem.

Mūzikas metodiskās apvienības vadītāja  Evija Milzarāja informēja par svētku repertuāra grāmatiņu izsniegšanu, kā arī precizēja koru statistikas datus, lai sekmīgi plānotu darbu rudens periodā. Diriģenti saņēma informāciju  par nepieciešamajiem labojumiem  nošu materiālā.

Kopīgi izdiskutējām skašu un konkursu nolikumu prasības, precizējām izložu datumus, kā arī apspriedām repertuāra apguves problēmas.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem koru koncerta mākslinieciskais vadītājs  Edgars Vītols  sniedza informāciju par koru repertuāra modelēšanas koncertu, kas notiks 22.februārī Rīgas latviešu biedrības  namā. Koncerts dos ieskatu repertuāra kopskaņā, koncerta koncepcijā.  Tāpat EdgarsVītols pastāstīja par Dziesmas svētku estrādes rekonstrukciju un tās gatavību uzņemt svētku dalībniekus 2020.gadā.

Semināra otrajā daļā  vadītājiem bija iespēja piedalīties prakstiskajā nodarbībā  – meistarklasē “Lietus koka izgatavošana”. Nodarbību vadīja Rīgas 45.vidusskolas  skolotāju Linda Sīpola, sagatavojot gan nodarbību, gan materiālus. Nodarbība norisinājās pozitīvā emocionālā gaisotnā. Tā pašu rokām tapa mūzikas instruments. Šo pieredzi kolektīvu vadītāji varēs izmantot arī darbā ar saviem audzēkņiem.

Paldies par atbalstu Rīgas 45. vidusskolai, skolotājai un metodiķei Ievai Apsītei un metodiskās apvienības vadītājai Evijai Milzarājai. Lai visiem veiksmīgs gatavošanās ceļš!

Informāciju sagatavoja

Nataļja Jekimova