Noslēdzies projekts „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”

Noslēdzies projekts „Rīgas Interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas ceļojošā izstāde „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”,  kurā  piedalījās 12 Rīgas bērnu un jauniešu centri ar savu audzēkņu radošajiem vizuālās mākslas darbiem.

Projekta mērķis bija veicināt interešu izglītības audzēkņu pētniecisko un radošo darbību un veicināt Rīgas interešu izglītības iestāžu skolotāju sadarbību un pieredzes apmaiņu, savstarpēji mainoties ar izglītības iestādes izveidoto izstādi un darba procesa atspoguļojumu foto, video formātā.

Iepazīstoties ar padarīto varēja redzēt, kā skolotāji un viņu audzēkņi nopietni gatavojās projektam. Viņi kopā apguva savdabīgā mākslinieka Voldemāra Irbes daiļradi, pasteļtehnikas burvību, apguva plenēra studijas un gleznoja savā apkārtnē to, kas patika (līdzīgi kā to darīja pats baskājis Irbīte).

Žūrijā piedalījās LNMM latviešu grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa un ISMA lektore māksliniece Lolita Sīmane.

Audzēkņu darbu ekspozīciju vērtējumā diplomi: Bērnu un jauniešu centram “Rīgas Skolēnu pils”, Tehniskās jaunrades namam „Annas 2’’ un Bērnu un jauniešu vides izglītības centram “Rīgas Dabaszinību skola”. Performanču vērtējumā diplomi:   Bērnu un jauniešu centram „Mīlgrāvis”, Bērnu un jauniešu centram „Daugmale” un Pamatskolai Rīdze.

Viva Dzene
Vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja

Bērnu ceļojošā izstāde „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm”,
manuprāt, ir teicami izdevies pasākums. Visi bērni ir talantīgi, un ir brīnišķīgi, ka viņus virza, atbalsta un māca arī talantīgi skolotāji. Izstādē nebija neviena „vāja” darba, bija tikai izcili un ļoti labi. Veiksmīgi izvēlēta izstādes tēma – Voldemāra Irbes daiļrade –paver gandrīz neierobežotas iespējas gan skolotāja, gan viņa audzēkņa talanta atklāsmei, izjūtai un domāšanai. Saskarsme ar šo izstādi man sniedza īstu prieku un gandarījumu. Paldies!
Ar cieņu
Valda Knāviņa
LNMM latviešu grafikas kolekcijas glabātāja