Neaizmirstamās dienas radošajā nometnē

No 14. – 17. augustam Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” nometnē “Vecāķi” notika starptautisks pasākums “Rīga-Sanktpēterburga hand to hand”. Šajā pasākumā piedalījās 4 kolektīvi: Jaunieši no Sanktpēterburgas, jauktais ansamblis “Bella”, “Līdera apmācības” pulciņš no Laimītes un Rīgas Rīnūžu vidusskolas vokālais ansamblis.  Trīs dienas norisinājās dažādas aktivitātes: interaktīvās spēles, sporta spēles pie jūras, draudzīgi muzikālie vakari pie jūras, ekskursija uz Rundāles pili un Baskāju taku Tukumā. Kolektīvi ātri sadraudzējās un darbojās kā viena komanda. Vienmēr valdīja patīkama, draudzīga atmosfēra, sapratne, cieņa citam pret citu un kreatīva sadarbība. Muzikālie kolektīvi iepazīstināja ar savu koncerta programmu dažādos veidos – improvizāciju, mūsdienīgiem skanošiem žestiem (body percussion). Gribu izteikt lielu pateicību par iespēju piedalīties šajā pasākumā BJC “Laimīte” struktūrvienības “Vecāķi” vadītājai Gintai Zagorskai un BJC “Laimīte” direktorei Aivai Sarmai.

Informāciju sagatavoja Ziemeļu rajona mūzikas metodiķe Natālija Jekimova