Mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme

15. septembrī Rīgas Centra humanitārā vidusskola Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīkotajā mūzikas kolektīvu vadītāju kopsapulcē sanākušos, vairāk kā 100 kolektīvu vadītājus, priecēja un iedvesmoja Rīgas doma zēnu koris Mārtiņa Klišāna vadībā. Paldies!
Sanāksmē tika apspriesti šā mācību gada plāni, mērķi un ieceres. Gints Ceplenieks uzrunāja klātesošos par gatavošanos zēnu koru salidojumam. Edgars Vītols aicināja piedalīties Jāzepa Vītola konkursā “Lai skan!”. Inta Godiņa informēja par Valsts un Rīgas pilsētas organizētajiem un plānotajiem pasākumiem. 2.daļā visu kolektīvu vadītāji tikās ar savu rajonu metodiķiem, plānojot sadarbību, seminārus, iepazīstoties un draudzējoties.

Paldies Rīgas Centra humanitārajai vidusskolai, īpaši direktorei Inetai Rudzītei un direktores vietniecei audzināšanas jomā Sanitai Dīriņai, par brīnišķīgo uzņemšanu!

Visiem skanīgu un iedvesmojošu gadu vēlot, mūzikas metodiskās apvienības vadītāja Inta Godiņa.