Metodiskie materiāli interešu izglītības skolotājiem

Rīgas izglītības iestādēs sākusies interešu izglītības metodisko materiālu skates I kārta. Lai iedrošinātu un iedvesmotu skolotājus dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, piedaloties skatē, publicējam 2019. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieku izstrādātos darbus:

Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” skolotājas Emilijas Mizaraites metodiskais materiāls “Riņķa sakta”

Anotācija: Darbs par rinķa saktu ir neliels projekts, kas īstenots pulciņā „Rotas”. Materiāls veltīts Latvijas Valsts simtgadei un ir etnogrāfisks pētījums sākumskolas vecuma grupai. Darbā piedāvāts atlasīts infomatīvs materiāls par riņķa saktu; saktu kā ģimenes vērtību. Fotomateriālā ar komentāriem sīki atspoguļots tehniskais darba process, kā izveidot riņķa saktu polimērmālā pēc sava skices zīmējuma un, kā izmantot arī skici to pārvēršot apsveikumu kartiņā.

Metodiskais materiāls (prezentācijas formā) pieejams ŠEIT.

Rīgas Jauno tehniķu centra skolotājas Lilitas Svirževskas metodiskais materiāls “Dekoratīvie augi”

Anotācija: Darba mērķis ir radīt interesi par dekoratīvajiem augiem, iemācīt pazīt dekoratīvos augus un to nosaukumus. Mērķauditorija: sākumskolas un  pamatskolas skolēni, vides pulciņu audzēkņi. Metodiskā izstrādne  „Dekoratīvie augi” sastāv no plakāta, klasifikācijas kartītēm un spēles. Darba izveidē izmantoti autores attēli.

Metodiskais materiāls (prezentācijas formā) pieejams ŠEIT.

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotājas Lilitas Rubīnes metodiskais materiāls “Izlaušanās spēle (escape room) angļu valodas nodarbībās”

Anotācija: “Izlaušanās (escape room)” spēle ir paredzēta vārdu krājuma konsolidācijai un sadarbības prasmju attīstīšanai, strādājot komandā. Spēli var izmantot skolas gada sākuma nodarbībās. Spēlei ir sagatavoti 4 uzdevumi katrai grupai, kurus veicot atklājas norāde uz vietu, kur atrast nākošo uzdevumu un noslēgumā balvu. Ir izstrādātas sekojošas darba lapas: vārdu meklēšana (wordsearch) papīra formātā; krustvārdu mīkla elektroniski (crossword); “karātavu spēle (hangman)” elektroniski; vārdu šarāde papīra formātā. Darba lapas ir izveidotas dažādas grūtības līmeņos.

Metodiskais materiāls (prezentācijas formā) pieejams ŠEIT.

Ar nepacietību gaidīsim Jūs 2020.gada interešu izglītības metodisko materiālu skates II kārtas dalībnieku vidū. Pieteikties iespējams līdz 14.oktobrim. Skates nolikums pieejams ŠEIT.

Darbu publicēšana saskaņota ar autoriem.