Mazākumtautību skolu kori gatavojas skatei

Lai sekmīgi sagatavotos Rīgas vispārizglītojošo mazākumtautību skolu koru kolektīvu skatei, 28.janvārī notika koru kopmēģinājums Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā. Mēģinājumā piedalījās 5.-9. kl. koru kolektīvi no dažādiem Rīgas rajoniem  – Rīgas Ostvalda vidusskolas, Rīgas 10. vidusskolas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas 88. vidusskolas un Puškina liceja koris.
Prieks par Rīgas 10. vsk. 4.-5. kl. kori Alekseja Verbicka vadībā, kas bija ne tikai jaunākie dalībnieki, bet arī aktīvākā grupa un pilnā sastāvā. Diriģenti strādāja ar obligāto dziesmu repertuāru – šī gada jubilāra Raimonda Paula dziesmām  “Priekšnojauta”, “Tu esi”, “Aicinājums”.

Mēģinājuma procesā izstrādājām  dinamiskās nianses, tempa un agoģikas.  Īpaši tika akcentētas sarežģītās vietas un tehniskie paņēmieni dziesmās “Aicinājums” un P. Čaikovska dziesmā “Rītausma”.

Liels paldies koru dziedātājiem un diriģentiem par veiksmīgi iesākto gatavošanas koru skatei, kura notiks 15. aprīlī BJC “Rīgas Skolēnu pils”. Īpaša pateicība Rīgas Klasiskās ģimnāzijas administrācijai par viesmīlību!

Novēlu visiem kolektīviem veselību, gara stiprumu un veiksmi skatē.

Ziemeļu rajona mūzikas metodiķe
N. Jekimova