Mākslinieka Voldemāra Irbes atdzimšana.

Vērojumi un pārdomas par projektu „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm.

Šogad atzīmējam izcilā latviešu mākslinieka Valdemāra Irbes (1893 – 1944) 120.dzimšanas dienu. Mākslinieks visu mūžu mīlēja un attēloja mūsu Rīgu un tās apkaimi pasteļtehnikas darbos. Šie gleznojumi ir ieņēmuši stabilu vietu mūsu nacionālās mākslas darbu zelta fondā. Savulaik viņa poētiskie dabas attainojumi tika eksponēti daudzās mākslas izstādēs Latvijā un Eiropas valstīs. Viņa dzīves veids nu jau apvīts leģendām, kurās jaušama liela cilvēkmīlestība. Ne velti līdzcilvēki cieņā iedeva mākslinieka uzvārdam pamazināmo formu „Irbīte”!
Mākslinieks darināja savas ainavas un žanra tēmas pasteļkrītiņu tehnikā. Darba tapšana notika ļoti ātrā tempā, iemūžinot mirkļa burvību.. Glezniņas nav sevišķi liela izmēra, tās ir mazas lirikas pērlītes, kuras radījusi dievišķa mākslinieka, ģēnija roka.

2013.gada 13. novembrī, tieši gleznotāja Irbītes 120.dzimšanas dienā, MJC „Praktiskās estētikas skola” telpās Burtnieku ielā 34 notika projekta rezumējums. Pasākuma gaitā interešu izglītības iestādes prezentēja savu darbu, komentēja projekta realizācijas gaitā gūtās atklāsmes un izjūtas, akcentējot vērtīgo pieredzi un zināšanas, ko bērni guvuši, gleznojot darbus konkursam.
Mazajiem māksliniekiem īsts atklājums bija šķietami vienkāršā, bet kaprīzā pasteļtehnikas apgūšana pieredzējušu, profesionālu pedagogu vadībā. Bērni mēģināja iejusties mākslinieka Irbītes tēlā, noaujot basas kājas un gleznojot dabā. MJC „Praktiskās estētikas skola” zīmēšanas pulciņa vadītāja Laura Pīgozne projekta realizācijas gaitu komentēja sekojoši: „Māksla ir viena liela brīvība un cilvēka gara lidojums. Pavasarī, gleznojot dabā, klāt nāk vēl saule, vējš, ziedu smaržas, koku lapu čaboņa un putnu dziesmas. Sēdēt zaļā zālē un zīmēt bērniem bija tik aizraujoši, ka bija skaidrs- tā varētu pavadīt visu gadu. Tie kuri izmēģinājuši gleznošanu plenērā, sapratīs, kāpēc kopš plenēra gleznošanas tradīcijas rašanās, tā kļuva māksliniekiem tik iemīļota”.

Konkursa dalībnieki tika novērtēti un apbalvoti ar diplomiem un piemiņas veltēm sekojošās nominācijās:
– Radošo darbu performance;
– Audzēkņu darbu ekspozīcija;
– Oriģinālākais tēmas risinājums;
– Radošs tēmas atspoguļojums.
Atzinības rakstus un veltes saņēma arī pedagogi nominācijās „par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu” un „teicamu audzēkņu sagatavošanu”.

Noslēguma pasākumu bagātināja iespēja aplūkot mākslinieka Irbīša 3 oriģināldarbus no privātkolekcijas.
MJC „Praktiskās estētikas skola” bija sarūpējusi nelielu svētku koncertu un radījusi noskaņu, kas ļāva iejusties mākslinieka Irbīša dzīves laika atmosfērā.
Audzēkņu un pedagogu kopīgi veidotās prezentācijas pārliecināja par šī projekta lietderību un nozīmi un kļuva par savdabīgu cieņas un mīlestības apliecinājumu māksliniekam baskājim Irbītem.

MJC „Praktiskās estētikas skola” pedagogs –
Mākslinieks Andris Bērziņš