Lepojamies un sveicam!

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” fotopulciņa četri audzēkņi ar savu darbu kopējo kolekciju piedalījās XXI Starptautiskajā bērnu un jauniešu žurnālistikas konkursā – festivālā “Preses pavasaris Dņepras krastos” un ieguva 3.vietu. Apsveicam Montu Mozerti, Anniju Balčūni, Evelīnu Martu Svekri, Tristanu Sandi Lauci un skolotāju Andri Kozlovski!

Šī gada konkursa tēma bija “Pasaule bez robežām”. To izvēlējās skolēni un skolotāji no Kijevas Bērnu un jauniešu pils un Informācijas un radošās aģentūras UN-PRESS. Šī tēma nebija izvēlēta nejauši. Kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara, Ukraina un tās nepārspējamie cilvēki ir zināmi visā pasaulē. Ukraiņi pārsteidz un iedvesmo mūs visus. Šis karš ienesa vērtību maiņu mūsu dzīvē, bet tā rezultātā arī jaunu pasaules redzējumu. Ukraiņi tic uzvarai, jo jūt pasaules atbalstu. Un mēs visam ticam, ka nav robežu cilvēciskām vērtībām.

Radīsim un izteiksim emocijas, domas un skatījumu uz jaunajiem cilvēces izaicinājumiem!

Apbalvošanas cerempnijas vide: https://youtu.be/Awt8ELptUOg

#LepojamiesUnSveicam

#SlavaUkrainai
#VaroņiemSlava

Informāciju sagatavoja Iveta Freimane

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” direktores vietniece