Latvijas Universitātes Zinātņu mājā skatāma 48. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2020” laureātu darbu izstāde

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU. Atsaucoties šim aicinājumam, 48. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2020” tika piedāvātā tēma “AINAVA”. Konkursa fināls notiek Čehijas pilsētā Lidicē, bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā konkursā piedalās arī Latvijas bērni un jaunieši. Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2020.gada 23.janvāra līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 10.februārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā.

LAUREĀTU saraksts.

Konkursam kopumā tika iesūtīti 1321 darbi no 54 Latvijas novadiem. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 230 darbi. Bērni darbus veidojuši gan vizuālās mākslas tehnikā –zīmējumos, grafikā, gleznojumos, gan vizuāli plastiskajos darbos – keramikā, stiklā, papīra plastikā, tekstilā u.c. Otro gadu pēc kārtas darbi tiek piedāvāti datortehnikā un animācijā. Konkursa tēma ļoti daudzveidīgi atspoguļota bērnu darbos, stāstot par Latvijas dabas skaistumu, dabas bagātībām, cilvēku attieksmi. Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas
Interešu izglītības metodiskā centra izveidota vērtēšanas komisija, kuras priekšsēdētāja ir Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” dienas, interešu un amatnieku centra vadītāja Areta Raudzepa, vērtēšanas komisijas locekļi: BJC “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotāja, māksliniece Dagnija Ramane, Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” keramikas studijas vadītāja Dace Timule, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne, Limbažu Mūzikas un mākslas skolas direktore Indra Laura Lazdiņa.

Atgādinām, ka neizvirzītos konkursa darbus jāizņem BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, iespriekš sazinoties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galveno speciālisti Elitu Kalnaču.

Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Informāciju sagatavoja: Sandra Mieze, VISC vecākā referente