Latvijas koru diriģentus aicina uz semināru

Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skola sadarbībā ar VISC 2020. gada 23. janvārī rīko pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības iestāžu koru diriģentiem un mūzikas skolotājiem (8 stundu apjomā) “Muzikāli tehnisku problēmsituāciju risinājumi, apgūstot Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāru”. Kursu idejas autori: virsdiriģenti Aira Birziņa, Gints Ceplenieks, Mārtiņš Klišāns un Kaspars Ādamsons.

Vietu skaits ierobežots, tādēļ lūdzam rezervēt iespēju dalībai skolas rīkotajos kursos līdz 2019. gada 15. decembrim – https://forms.gle/m2byx5HbKVpYJYh29

Lūdzam aizpildīt dziesmu sarežģītības izvērtējuma anketu ar mērķi palīdzēt Jums dziesmu svētku repertuāra problēmsituāciju risināšanā un būs pamats virsdiriģentu darba plānošanai https://docs.google.com/forms/d/1QcMxop0Jk4VQvIbulvBO91PA9k_BFOGnpXAGQMpPyjI/edit?ts=5dc02ffc

Vieta: Rīgas Doma kora skola, Meža iela 15, Rīga.

Dalības maksa: 25 EUR

Precizētu dienas norises plānu darīsim zināmu pēc Latvijas skolu koru diriģentu 2019. gada 15. decembra  aptaujas rezultātu apkopošanas.