Latvijas kārtas laureāti 49. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā “LIDICE 2021”

Noslēgusies Latvijas kārta 49. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā “LIDICE 2021”. Kopumā vērtēšanai tika iesniegti 780 darbi no 32 Latvijas novadiem. Pēc Valsts izglītības satura centra žūrijas komisijas lēmuma tālāk tika izvirzīti 190 darbi. Laureātu saraksta žūrijas komisijas protokols pieejams VISC mājas lapā.   Visi Latvijas kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

Atbilstoši konkursa tēmai “Robots un mākslīgais intelekts” darbi veidoti dažādās vizuālās mākslas tehnikās –zīmējumos, grafikā, gleznojumos, gan vizuāli plastiskajos darbos – keramikā, stiklā, papīra plastikā u.c. Darbi tiek piedāvāti datortehnikā un animācijā, metālapstrādē un kokapstrādē.

Ņemot vērā Valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, plašai auditorijai izstādi apmeklēt klātienē nav iespējams, tāpēc aicinām ikvienu interesentu apskatīt 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2021” Latvijas kārtas laureātu darbu digitālo  katalogu.

KATALOGS PIEEJAMS ŠEIT [ nospiest, lai lejupielādētu]

Laureātu sarakstā iekļautas arī 5 animācijas:

Apbalvošanas pasākuma filmēšana notiks 2021. gada 11.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Fails ar apbalvošanas pasākumu tiks nosūtīts katram skolotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi, lai sev un audzēkņiem vēlamā laikā to būtu iespējams noskatīties.
Darbi, kuri netiek izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā:

Datums

Laiks
08.02 14.00 – 18.00
09.02 9.00 – 13.00
10.02 14.00 – 18.00
11.02 9.00 – 18.00
15.02 14.00 – 18.00
16.02

9.00 – 13.00

Kontaktpersona darbu izņemšanai: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenā speciāliste Elita Kalnača, elita.kalnaca@intereses.lv.

Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.

Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.