Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerti

15. decembrī plkst. 14.00 Bērnu un jauniešu centrā “Altona” un 16. decembrī plkst. 13.00 Rīgas Imanta vidusskolā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerti, kuros piedalīsies Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas sākumskolas koru kolektīvi.

15. decembra koncertā piedalīsies Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 3.-4. kl. koris (diriģente I. Bērziņa), Rīgas 94.vidusskolas 2.-4.klašu koris (diriģente D. Krastiņa), Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 3.- 4.kl.koris(diriģente S. Ausekle), Rīgas Igauņu pamatskolas 2. – 4. klašu koris  (diriģente L. Pundure), Fr. Brīvzemnieka pamatskolas 2.-4.kl.koris (diriģente L.Poļakova), Rīgas 47.vidusskolas 2.-4. klašu koris (diriģente J. Survila),  Rīgas Angļu ģimnāzijas 3.- 4. klašu koris (diriģente I. Koroļonoka), Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas 2. – 4. klašu koris (diriģente A. Treija).

16. decembra koncertā piedalīsies Rīgas Imantas vidusskolas 1.klašu koris (diriģente R.Birzule),  Rīgas 69.vidusskolas 1. klašu koris (diriģente A. Grāve), Rīgas Āgenskalna sākumskolas 2.- 4. klašu koris (diriģente M. Rozenberga ), Rīgas 69. vidusskolas 2.- 4. klašu koris (diriģente A.Grāve), Rīgas 41.vidusskolas 2.-4.kl.koris (diriģente M.Feldmane), Rīgas 19. vidusskolas 1.– 4. klašu koris (diriģente D. Poste), Rīgas Iļģuciema vidusskolas 2.-4.kl.koris (diriģente A.Krūmiņa) un Rīgas Imantas vidusskolas 2.- 4. klašu koris (diriģente Birzule).

Koncertos kori izpildīs 2 brīvas izvēles Ziemassvētku dziesmas, kā arī nobeigumā kopkoris izpildīs F. Grūbera „Klusa nakts, svēta nakts” un J.A.P. Šulca „Jūs, bērniņi, nāciet”.

Mīļi aicināti apmeklēt koncertus!