Seminārs Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem

Semināra programma

Norises laiks: 16.10.2014 plkst. 15.00 - 16.10.2014
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums