Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem “Glezna interjerā. Tehnikas un paņēmieni.”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem “Glezna interjerā. Tehnikas un paņēmieni.” Kursi norisināsies 22. un 23.oktobrī no plkst. 9.00 – 14.00,  Rīgas 93.vidusskolā, Sesku iela 72. Kursus vadīs lektores Līga Baņķiere

Kursu dalībniekiem iespēja apgūt vairākus tehniskus paņēmienus mūsdienīgu interjera dekoru veidošanā. Lekcija un praktiski uzdevumi par mākslas darbu eksponēšanu sabiedriskās ēkās

Līdzi jāņem instrumenti un piederumi praktisko vingrinājumu veikšanai: papīrs( dažādu krāsu un biezuma), zīmuļi, flomāsteri, krāsainas pildspalvas, krītiņi, otas, audekls.

Kursus vadīs Līga Baņķiere, Mg.art 

Kursu norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Laiks: 22., 23. oktobris no plkst.9.00-14.00

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.10.2018 plkst. 9.00 - 23.10.2018 plkst. 14.00
Norises vieta: Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72

Pielikums
Pieteikuma anketa