Kursi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties 24 stundu kursiem “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai” 2016.gada 16., 17., 18. un 19.maijā. Kursu tēma – Dažādu formu apsveikuma kartīšu  un  telpisku  dekoru  izgatavošanas tehnoloģijas principi un stili.

Lektore Inese Semjonova.

16.maijs.

14.00-18.00 Neliels ieskats papīra dizaina stilu  vēsturē, iepazīšanās ar papīra dizaina  stilu daudzveidību, materiāliem, aksesuāriem.

Formu daudzveidība apsveikuma kartiņās, izgatavošanas tehnoloģijas, trafaretu izgatavošana.

Praktiskā daļa. Formu daudzveidība dāvanu –kastīšu, telpisku dekoru  izgatavošanas tehnoloģijas, trafaretu izgatavošana Papīra dizaina paraugu izgatavošana, veidojot katram stilam atbilstošus aksesuārus

17.maijs

14.00-18.00 Telpisku dekoru no papīra izgatavošana un rotāšana ar lentām un papīra elementiem. Putnu būris.

Praktisko darbu turpinājums Apsveikuma kartīšu locījumu veidi, rotāšanas elementu izgatavošana. Vienotas kompozīcijas veidošana, zīmoga veidošana.

18.maijs

14.00-18.00 Dāvanu  kastīšu -“ divi vienā” izgatavošanas tehnoloģija, varianti un iespējas, formu dažādība.

Vienotas kompozīcijas veidošana, papīra pielietojuma daudzveidība veidojot 3D elementus..

19.maijs

14.00-18.00 Dāvanu  kastīšu -“ divi vienā” izgatavošanas tehnoloģija, varianti un iespējas, formu dažādība.

Tematisku apsveikuma kartīšu dažādu  formu izgatavošanas  varianti un iespējas, proporcijas, nianses, kontrasti, krāsa, materiālu izvēle. Vienota stila veidošana. Asociācijas un detaļas.

Norises laiks: 16.05.2016 - 19.05.2016
Norises vieta: Baznīcas iela 37 RDG "Lolitas skapis"

Pieteikuma anketa