Kursi vizuālās mākslas skolotājiem – “Plakāts ar skatu nākotnē – Latvijai 100”

Aicinām pieteikties 12 stundu kursiem – „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai”.

Kursu tēma –   „Plakāts ar skatu nākotnē – Latvijai – 100”.

Nodarbību teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās   tiks aktualizēti un popularizēti plakātmākslas pamatprincipi, plakāta kā informācijas nesēja virsuzdevumi un tehnikas izmantošanas iespējas.

Plakātam jāiedvesmo un jāmotivē veikt plakātā ievietotā ziņojuma darbību (pirkt, apmeklēt, motivēt, rosināt utt.). Plakātu dizains vienmēr ir bijis izaicinājums dizaineriem, jo nepieciešams ierobežotā laukumā, izmantojot ļoti mazu teksta apjomu un vairākus attēlus, pateikt maksimāli daudz.

Plakātmāksla – spoža iztēles, kompozicionālās domāšanas attīstītāja, dalībnieki popularizēs savu pieredzi, sekmēs analītiskās prasmes mākslas darbu vērtēšanā.

Kursu norises laiks: 14.;21.oktobris no 14.00 -18.00

Lektore – Vēsma Vītola

Fotogrāfijas no kursiem:

Norises laiks: 14.10.2015 plkst. 14.00 - 21.10.2015 plkst. 18.00
Norises vieta: BJC “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa