Kursi vizuālās mākslas skolotājiem “Optiskā māksla”

Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas skolotājus. Tēma – “Optiskā māksla”.

Kursu mērķis ir papildināt pedagogu zināšanas par mākslas virzienu- opārtu, tā veidošanas principiem, pielietošanu. Palīdzēt pedagogiem organizēt interesantas, daudzveidīgas mācību stundas, rosināt jauniešus izmantot opārta pamatprincipus radošajos darbos.

Kursu laikā tiek sniegta informācija lekcijas formā, tiek veikti vairāki praktiski uzdevumi un doti ieteikumi praktiskiem vingrinājumiem audzēkņiem.

Dalībniekiem līdzi jāņem darbarīki un materiāli praktiskajiem uzdevumiem: pildspalvas (melnas u.c. krāsas), parastie zīmuļi, lineāli, cirkuļi, melni flomāsteri (dažāda biezuma).

Skatīt kursu plānu pielikumā.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

Norises laiks: 16.11.2015 plkst. 10.00 - 17.11.2015 plkst. 15.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona 99

Pielikums
Pieteikuma anketa