Kursi porcelāna apgleznošanas pulciņu skolotājiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties  porcelāna apgleznošanas pulciņu skolotājus  12 stundu kursu programmai – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai “Porcelāna apgleznošanas paņēmienu apguve ( Austrumu tehnikas apgūšana)”’ Norises laiks: 23. Janvāris no plkst. 13.00 līdz 19.00 un 30. Janvāris no plkst.13.00 līdz 16.00

Kursus vadīs Inese Brants.

Pieteikumus sūtīt:   gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 23.01.2015 - 30.01.2015
Norises vieta: BJC “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24

Pieteikuma anketa