Aicinām pieteikties programmai “Nošu partitūru datorsalikuma apguve programmā Sibelius”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai “Nošu partitūru datorsalikuma apguve programmā Sibelius” (12 stundas) apguvei. Programma norisināsies no 2022.gada 16.maijam līdz 19.maijam Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, 204. telpā:

16.maijā no plkst. 10:00 līdz 14:30,

17.maijā no plkst. 9:00 līdz 13:30 un

19.maijā no plkst. 10:00 līdz 14:30.

Lektors: Andris Gailis

Kursu programmas ietvaros pedagogi gan teorētiski, gan praktiski iepazīsies un apgūs vienu no kvalitatīvākajām un daudzfunkcionālākajām nošu rakstīšanas programmām. Kursu programmas tēmas izvēlētas un sastādītas tā, lai pedagogs kursu noslēgumā spētu datorrakstā uzrakstīt savam darbam nepieciešamu muzikālo materiālu.

Limitēts dalībnieku skaits – kursu programmai var pieteikties 10 pedagogi.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu šeit: https://forms.office.com/r/hnug5aSezF

Programmas tēmas:

Nošu partitūru datorsalikuma apguves priekšrocības mūsdienīga mūzikas pedagoga profesionālajā darbībā: iespējas, izaicinājumi un risinājumi.

Datorprogrammu daudzveidība, pieejamība un lietošanas mērķis. Vokālas un instrumentālas partitūras ievades atšķirības, nošu pieraksta teorētiskie norādījumi.

Datorprogrammas Sibelius iestatījumi, loga atvērumi, uzstādījumi partitūras ievadei: nosaukuma, autora ievade, instrumentu izvēle, līnijkopa, taktsmērs, tonalitāte, nošu ievade, daudzbalsība, dinamika, temps, teksts u.c.

Dažādu nošu piemēru ievade datorsalikumā pēc parauga: mainīgs taktsmērs, tonalitāšu maiņa, skaņveides pieraksts, skandēšana, perkusijas, daudzbalsība vienā līnijkopā, iedziedāšanās vingrinājumi.

Partitūras formatēšana, brīvo takšu paslēpšana, paužu sakārtošana, teksta un nošu izmēru pielāgošana.

Brīvi izvēlētas vokāli instrumentālas partitūras datorsalikuma veidošana – no rokraksta datorsalikumā, citu formātu izveidošana (eksportēšana).

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5376. Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv

Norises laiks: 16.05.2022 - 19.05.2022
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Baltāsbaznīcas iela14, 204.telpa