Kursi „Interjera dizaina elementi vizuālās mākslas nodarbību apmācībā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas 53.vidusskolu 2016.  gada 24. – 25. oktobrī organizē 12 stundu tālākizglītības kursus “ Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apmācības metodikā” par  tēmu  „Interjera dizaina elementi vizuālās mākslas nodarbību apmācībā”. Kursu lektore Gunta Ābele.

Vizuālās mākslas pedagogs sava priekšmeta ietvaros sniedz skolēniem praktiskas zināšanas par interjera veidošanas nozīmi cilvēka dzīves vides iekārtošanā, tāpēc vēlams strukturizētā veidā papildināt savas zināšanas par to, kā harmonizēt dzīves vidi un  arī profesionāli orientēt audzēkņus viņu nākamās profesijas izvēlē.

Pielikumā kursu programma. Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 24.10.2016 - 25.10.2016
Norises vieta: Rīgas 53. vidusskola

Pielikums
Pieteikuma anketa