Aicinām skolu muzeju pedagogus uz kursiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”

Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības programmu skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Izglītības iestādes muzeja darbības pamati”. Kursu programmas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas muzejpedagoģijā, veidojot izpratni par muzeja darba specifiku un tās nozīmi izglītības un pedagoģijas pētniecībā.

Programmā iekļautas tēmas:

  • Izglītības iestādes muzeja darba saturs, darbības mērķi, funkcijas. Muzeja vispārējā dokumentācija
  • Muzeja krājums. Krājuma veidošanas un dokumentēšanas nosacījumi skolas muzejā. Krājuma glabāšana. Krājuma izmantošanas iespējas mācību procesā.
  • Krājuma saglabāšana. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredze. Jēdzienu skaidrojums (saglabāšana, preventīvā saglabāšana, konservācija, restaurācija). Saglabāšanas virzieni, preventīvie pasākumi saglabātības nodrošināšanai, krājuma konservācija, krājuma restaurācija. Praktiskā nodarbība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas centrā.
  • Skolas muzeja izstāžu un ekspozīcijas veidošanas pamatprincipi. Lekcija, praktiskā nodarbība Latvijas Kara muzejā – kritiski analizēt muzeja ekspozīcijas un izvērtēt tajās izmantotos izglītības un vēstures interpretācijas paņēmienus.

Nodarbībās plānotas lekcijas, praktiskas nodarbības, diskusijas.

Kursi 18 stundu apjomā notiks 20.oktobrī no plkst.9.00 līdz plkst.17.05 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” K.Barona ielā 99, 1.stāvā, 106.telpā,

21.oktobrī no plkst.10.00 līdz plkst.13.10 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un no plkst 14.10 līdz 18.15 Latvijas Kara muzejā Smilšu ielā 20.

Kursu lektori: Ineta Amoliņa, Gundega Dreiblate, Sintija Saldābola, Mārtiņš Mitenbergs.

Pieteikuma anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

 

Norises laiks: 20.10.2020 - 21.10.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Kr.Barona 99; Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Mūkusalas iela 3; Latvijas kara muzejs, Smilšu iela 20

Pielikums
Pieteikuma anketa