Aicinām pieteikties semināram “Metodisko materiālu veidošana”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 30.aprīlī  no plkst. 11.00  – 13.00 organizē tiešsaistes semināru “Metodisko materiālu veidošana” interešu izglītības skolotājiem. Lektore – Evija Pelša.

Ikviena pedagoga pamata darba instruments ir mācību metodika. Tā ir atbilde uz jautājumu “KĀ?”. Kā to, ko zinu un protu es, iemācīt citiem?

Nereti īpaši interešu izglītībā savas pedagoģiskās virsotnes un veiksmes mirkļus mēs sasniedzam intuitīvi, apzināti nedomājot par katru soli, kas mūs aizved līdz mērķim. Taču, kad esam aicināti dalīties savā pieredzē, ne vienmēr izdodas personīgās idejas un paveikto pilnvērtīgi atspoguļot.

Aicinām interešu izglītības pedagogus uz kopīgu sarunu par metodisko materiālu veidošanu, lai iedrošinātu ikvienu un palīdzētu jaunu darbu tapšanā. Jums būs iespēja iepazīties  gan ar teorētiskām atziņām, gan praktiskajā pedagoga darbā un ilggadējā metodisko materiālu vērtēšanā gūto pieredzi.

Pieteikuma anketas iesūtīt elektroniski gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 30.04.2020 - 30.04.2020
Norises vieta: Tiešsaistē

Pieteikuma anketa