Aicinām pieteikties kursiem “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina tautas deju kolektīvu un folkloras kopu vadītājus, pedagogus, asistentus un repetitorus pieteikties 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas skola”.

Programmas autores Dina Liepa un Ineta Bērziņa, kas dziļi izprot mūsdienu izglītībai tik nepieciešamo sadarbošanās prasmi un  tradīcijas nozīmīgumu ikkatra dzīvē.   Dina saka : „Kas ir tradīcija? Tā tiek definēta, kā kādas kopienas (cilvēki ar kopīgu dzīves telpu vai/un nodarbošanos) uzskatu, ieradumu un darbību tālāk nodošana. Tradīcija ir atkārtota darbība, taču arī tai piemīt tendence mainīties līdz ar jauninājumiem, kādi tie ienāk cilvēku/kopienas ikdienā. Vienalga, kāda būtu katra indivīda pārdomāta darbība, tā ir balstīta uz tradicionālu rīcību, dažreiz arī intuitīvu. Skolotājs ir tradīciju nesējs mūsdienās, aizstājot situāciju, kad prasmju un iemaņu tālāknodošana notika dzimtas ietvaros. Interešu izglītības skolotājs savas zināšanas, prasmes un attieksmi nodod tālāk saviem audzēkņiem kā iespēju un rīku to padziļināti pielietot jebkurā dzīves situācijā. Ļoti bieži taču mēs rīkojamies tā, kā to darīja mūsu ģimenē, vai kā to darījis mūsu skolotājs. Tāpēc skolotāja atbildība ir būt zinošam un profesionālim gan savā darbības jomā, gan būt informētam par aktuālākajām tendencēm mūsdienu sabiedrībā. Skolotājam jābūt kā koka saknēm, kas stingri turas zemē, lai stumbrs un zari augtu spēcīgi un veselīgi.”

Kursi notiks 16.,19.,20. un 23. oktobrī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”

Kursos būs iespēja pilnveidot prasmes un iegūt jaunas zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma sekojošos žanros – tradicionālā deja, gadskārtu svētki, tautas tērpa valkāšana, kā arī veidot iemaņas etnogrāfisko deju apdaru veidošanā un izmantošanā skatuviskajā dejā. Profesionāli pasniedzēji dalīsies savās pieredzēs kā veidot deju uzvedumus un gadskārtu sarīkojumus bērniem, izmantojot bagāto folkloras mantojumu nodarbībās. Būs padomāts arī par skolotāju labizjūtu lekcijā ar praktisku darbošanos, pieskaroties pedagoga laika menedžmentam, darba motivācijai un līderības pozīcijai.

Kursu lektori: Dina Liepa, Māra Mellēna, Dace Circene, Indra Filipsone, Madlēna Bratkus, Anete Karlsone, Reinis Druvietis.

Pieteikumu nosūtīt  elektroniski uz e-pastu  gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 16.10.2020 - 23.10.2020
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona 99, Rīga

Pielikums
Pieteikuma anketa