Aicinām pieteikties kursu programmai “Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā I”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām Rīgas interešu izglītības skolotājus, izglītības metodiķus, sociālos pedagogus, logopēdus pieteikties 12 stundu programmai – “Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā I”. Kursi norisināsies 17., 23. un 26. novembrī tiešsaistē.

„Mācību procesa organizēšanas nosacījumi, stratēģijas metodes un paņēmieni darbā ar izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem interešu izglītībā I” ir pirmais bloks iekļaujošās izglītības programmai darbā ar izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem (turpmāk – AST), kas ietver gan teorētisko, gan praktisko daļu.

Teorētiskajā daļā tiks sniegtas zināšanas par:

  • darbu ar izglītojamiem ar AST;
  • iekļaujošās vides veidošanas principiem;
  • zināšanas par konstruktīvas un pozitīvas komunikācijas veidošanu darbā ar izglītojamiem ar AST, vecākiem un pārējiem audzēkņiem.

Praktiskajā daļā tiks organizēts darbs grupās, ietverot pamattēmu metožu un stratēģiju pielietojumu praksē, strādājot interešu izglītībā ar bērniem ar AST.

Programmai aicinām pieteikties, aizpildot anketu tiešsaistē: https://forms.gle/2YHHdrkevL9khbJZ8

Kursu programma:

17. novembrī

9:00-12:00 – Kas ir AST – Zanda Šteinberga

13:00-15:00 – Iekļaujošās vides veidošana (sensorais jutīgums bērniem ar AST) – Diāna Mekša

23. novembrī

9:00-12:00 – Sadarbības veicināšana un pozitīva komunikācija ar izglītojamo ar AST. – Olga Lukina

26. novembrī

9:00-11:00 – Sadarbības veicināšana veiksmīgai un konstruktīvai dialoga vadīšanai ar izglītojamo vecākiem – Daina Žurilo

11:30-13:30 – Iekļaujošās vides veidošana (Mācību process un mācību materiāli) – Diāna Mekša

INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 17.11.2021 - 26.11.2021
Norises vieta: Tiešsaistē