Aicinām pieteikties kursu programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus un tehniskos darbiniekus pieteikties attālinātai profesionālās kompetences pilnveides programmai “Bērnu tiesību aizsardzība” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2021. gada 29. novembrī no plkst. 10.00.

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane.

Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA anketu 29. novembra kursiem šeit: https://forms.gle/kPQkUA5ayZ3FNVe96

Programma paredzēta Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Programma iepazīstinās klausītājus, ar speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā

Programmas tēmas:

Bērnu tiesību aizsardzības jēdziens:

 • Spēks un vara,
 • Agresija un vardarbība,
 • Starptautiskā un nacionālā likumdošana: cilvēktiesību konvencija, bērnu tiesību konvencija, bērnu tiesību aizsardzības likums,
 • Varas instrumenti.

Tiesību pārkāpumu veidi:

 • Atstāšana novārtā,
 • Emocionālā vardarbība,
 • Fiziskā vardarbība,
 • Seksuālā vardarbība

Pieaugušo cilvēku rīcības stratēģija:

 • Uzmanība,
 • Atbildības attīstīšana bērnos,
 • Pieņemšana,
 • Speciālistu rīcības stratēģija sadarbībā ar vecākiem,
 • Starp profesionālā sadarbība starp speciālistiem vienā organizācijā,
 • Sadarbība ar vecākiem,
 • Sadarbība ar citām institūcijām,
 • Speciālistu palīdzība un atbalsts sev.
INFORMĒJAM:

Tiešsaistē īstenotajās programmās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savstarpēji cieņpilnu komunikāciju, dalībniekiem jāpievienojas lekcijām ar pilnu vārdu un uzvārdu, WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma, tādejādi veidojot efektīvāku un produktīvāku darba vidi.

KONTAKTI:

Tālākizglītības programmu vadītājs: Gunārs Antapsons, tālr. +371 29620325, e-pasts gunars.antapsons@intereses.lv.

Norises laiks: 29.11.2021 - 29.11.2021
Norises vieta: Tiešsaistē