Aicinām pieteikties kursiem “Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem”

 

Programmas nosaukums.  Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem.
Programmas mērķauditorija. Estētiskās audzināšanas skolu pedagogi, pirmskolu skolotāji.
Programmas mērķis.  Piedāvāt skolotājiem modeli, kā palīdzēt harmonizēt bērnu personības attīstību, samazinot stresu no sabiedrības agresivitātes, strādājot pie savas personības pilnveides.
Programmas uzdevums. Vispārcilvēcisko ētisko vērtību aktualizēšana.

Metodes un paņēmieni ētisko vērtību aktualizēšanā darbā ar pirmskolas vecuma bērniem.

Skolotāja personības nozīme sadarbībā ar bērnu un viņa ģimeni.

Diskusijā rast risinājumus un padomus bērnu, vecāku un vienaudžu agresivitātes mazināšanai savstarpējā komunikācijā.

Plānotie rezultāti. Plašāka izpratne par vērtību nozīmi personības attīstības procesā, sadarbībā un izaugsmē.

Praktiski piemēri, materiāli ētisko vērtību apguvei.

 

N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1 2 3 4
1. Ievads.

Ētisko vērtību vieta mūsu sabiedrībā.

4 Iepazīšanās spēle.

Lekcija.

2. Diskusija. Bērnu agresivitātes iemesli un to risināšanas piemēri. 2 Diskusija.
3 Nodarbību organizēšanas paņēmieni, atklājot un atsedzot cilvēciskās vērtības, savstarpējās attiecībās ikdienā, folklorā, literatūrā, televīzijā. 2 Prāta vētra un domu zirneklis.
4 Skolotāja personība kā paraugs bērniem ētisko vērtību apguvē audzināšanas un mācīšanas procesā. 2 Savas personības izvērtēšanas tests.

 

5 Labā un ļaunā pretnostatījuma metodiska atklāšana dažādās izpausmes formās: tēlotājmākslā, rotaļās, teātra spēlē, leļļu spēlēs. 1 Praktiska darbošanās ar melnbalto grafikas tehniku un akvareli.
6. Noslēgums. Pārrunas. 1 Ankešu aizpildīšana. Apliecību izsniegšana.
KOPĀ 12

 

PIETEIKUMUS IESŪTĪT –  gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 09.06.2016 plkst. 10.00 - 09.06.2016 plkst. 18.00
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", K. Barona 99

Pieteikuma anketa