Aicinām pieteikties interešu izglītības sporta programmu pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmai “Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA! Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina pieteikties interešu izglītības programmu pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmas Vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšana treniņu procesā” (12 stundas) apguvei. Programma norisināsies 22.,23 maijā no 14.00-18.30, Bērnu un jauniešu centrs Laimīte, Sarkandaugavas ielā 24,

Lektori: Edgars Bušenko, Dins Bahs, Inta Bula- Biteniece

22.05.2023.

14.00-15.20 teorētiskās nodarbības  (E. Bušenko)

15.50-18.30 praktiskās nodarbības Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Reģionālā Sporta centra “Sarkandaugava” stadionā (E. Bušenko)

23.05.2023.

14.00 – 15.20  teorētiskās nodarbības (I. Bula Biteniece)

15.30 – 16.10  teorētiskās nodarbības  (D. Bahs)

16.20 – 17.00  praktiskās nodarbības Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Reģionālā Sporta centra  “Sarkandaugava” stadionā (D. Bahs)

17.10 – 18.30  praktiskās nodarbības  Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Lielajā zālē, Sarkandaugavas ielā 24 (I. Bula Biteniece)

Programma paredzēta interešu izglītības sporta jomas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem.

Sporta treniņā nozīmīgi ir attīstīt ne tikai attiecīgā sporta veida būtiskās fiziskās īpašības, bet arī sekmēt bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko sagatavotību, apzinot vecuma posma attīstības īpatnības, pamatā pielietojot atbilstošu balsta un kustību aparāta koriģējoši attīstošu metodiku.

Programma ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības metožu, vingrinājumu un to izpildes variācijām ar un bez inventāra treniņu procesa pilnveidošanai.

Programmas tēmas:

  • Fizisko īpašību attīstīšanas principi un to realizēšanas iespējas bērnu un jauniešu vecumposmos. Balsta un kustību aparāta koriģējoši attīstošā metodika.
  • Treniņu procesa plānošana, fiziskās sagatavotības novērtēšana.
  • Iesildīšanās varianti sporta nodarbībās un dažāda inventāra izmantošana fizisko īpašību attīstīšanai. Spēļu, rotaļu un stafešu izmantošanas iespējas un daudzveidība vispārējās fiziskās sagatavotības un fizisko īpašību attīstīšanā.
  • Ātruma un spēka attīstīšanas līdzekļu daudzveidība. Bāzes vingrinājumi bērniem un jauniešiem. Fiziskās aktivitātes, fizisko īpašību attīstīšana un motivācija.
  • Vispusīgās fiziskās sagatavošanas treniņu process jauniešu (16-20 gadi) sporta spēļu komandām.
  • Vispusīgās fiziskās sagatavošanas treniņu process jauniešu (16-20 gadi) sporta spēļu komandām.
  • Pirmsskolas sporta didaktika. Pirmskolas vecuma bērnu attīstības un kustību aktivitāšu raksturojums..
  • Attīstoši vingrojumi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Skolotāju un skolēnu sadarbība un sociālo prasmju veidošanās.

Praktiskajām nodarbībām nepieciešams sporta tērps un apavi

Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit  – https://forms.office.com/e/ES6Dzr25Uy

(rosinām izmantot kopēšanas funkciju saites atvēršanai un neizmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas.

Programmas izmaksas citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem 44.72 EUR 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Progarammu vadītāju Gunāru Antapsonu, e-pasts; gantapsons@edu.riga.lv, tālrunis: +371 29620325

Norises laiks: 22.05.2023 - 23.05.2023
Norises vieta: Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" , Sarkandaugavas iela 24