Seminārs Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem

Iekšējā komunikācija, krīzes komunikācija, publicitātes materiālu sagatavošana,  sociālie un plašsaziņas mediji- tās ir tēmas, kuras tiks apskatītas sabiedrisko attiecību sešu stundu praktiskajā seminārā 12. decmbrī no plkst. 10.00 BJC “Rīgas Skolēnu pils”.

Semināra mērķis ir  sniegt interešu izglītības pārstāvjiem iespēju teorētisku un praktisku nodarbību laikā pilnveidot zināšanas par sabiedrisko attiecību pamatprincipiem, kas izmantojami darbā ar sabiedrību, veicinot interešu izglītības popularizēšanu, un prasmi tās izmantot ikdienas darbā.

Semināru vadīs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, kura sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozarē praktiski darbojas vairāk nekā 10 gadus, ir bijusi Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas sabiedrisko attiecību speciāliste – preses sekretāre. Kā saka Ilze: “Mans mērķis nav gatavu recepšu došana, bet gan dalīšanās praktiskajā pieredzē. Sabiedriskās attiecības ir nozare, kurā pilnībā jāredz spēles laukums, daudz jāraksta un tik pat daudz jādomā.”

Semināra dalībnieki ir aicināti iepriekš iesūtīt īsi aprakstītu vienu situāciju savā darbā, kad ir nācies saskarties ar kādu problēmu (piemēram- nezinu, kā un ko atbildēt žurnālistam, neapmierinātam interešu izglītības pedagogam vai citam interesentam). Iesūtītās situācijas tiks analizētas semināra laikā.

Pieteikumus sūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 12.12.2013 plkst. 10.00 - 12.12.2013
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils"

Pielikums
Pieteikuma anketa