Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma ”Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotājus pieteikties attālinātai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai ”Mācību procesa organizēšana interešu izglītības programmās audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem” (8 stundas) apguvei. Programma norisināsies tiešsaistē 2023. gada 15. martā no plkst. 9.00 -14.00

Lektore: sertificēta psiholoģe klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Inga Dreimane

Programma paredzēta Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem.

Programma iepazīstinās skolotājus, kā efektīvi strādāt iekļaujošā mācību vidē, veidot atbilstošu vērtību izpratni un attieksmi, kā arī atbilstošas prasmes un kompetences darbam iekļaujošajā izglītībā. Programmas pirmajā daļā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par biežāk sastopamajiem mācīšanās traucējumiem un to iezīmēm, savukārt otrajā daļā – par izmantojamajiem instrumentiem, lai palīdzētu vieglāk mācīties ne tikai bērniem ar mācīšanās traucējumiem, bet arī pārējiem. Aplūkosim kā dabas zinātnes, saskarsmes un sadarbības, mūzikas, un mākslas resursu izmantošana var palīdzēt sekmēt mācību sasniegumus.

Kursu tēmas:

· Mācīšanās traucējumu veidi un to ietekme uz mācīšanās procesu;

· Mācīšanās procesa atbalsta pasākumi efektīvākai mācīšanās prasmju nostiprināšanai:

– Atbalsta pasākumi lasīšanas veicināšanai,

– Atbalsta pasākumi matemātisko prasmju veicināšanai,

– Atbalsta pasākumi citu mācīšanās prasmju (uzmanības noturība un precizitāte, emociju pārvaldība, kritiskā un analītiskā domāšana, utt.) veicināšanai;

– Pārējie atbalsta pasākumi mācīšanās prasmju nostiprināšanai.

Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu šeit https://forms.office.com/e/hUQFjm2gPR

(rosinām izmantot kopēšanas funkciju saites atvēršanai un neizmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu skolotājiem dalība bezmaksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5376. Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv

Programmas izmaksas citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem 29.81 EUR

Norises laiks: 15.02.2023 - 15.02.2023
Norises vieta: Tiešsaistē