Kursi “Ātro bloku šūšana tekstilmozaīkā”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties 12 stundu kursos – Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu īstenošanai, kursu tēma “Ātro bloku šūšana tekstilmozīkā”.

Nodarbībās tiek piedāvāts iepazīties ar tekstilmozaīkas veidošanas principiem, apgūtas prasmes izstrādājumu malu apstrādē.

Nodarbības notiek Rīgā, Baznīcas ielā 37, RDG “Lolitas skapis”.

16.martā no plkst. 9.00 līdz 13.00 un 18.martā no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Pieteikums kursiem